การประกวดเขียนเรียงความของ The Goi Peace Foundation ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความระดับนานาชาติ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ The Goi Peace Foundation ประเทศญี่ปุ่น และขอเชิญชวนเยาวชนไทยร่วมส่งเรียงความเข้าร่วมการประกวด โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
  ️ -หัวข้อการประกวด “A Letter from Myself in 2030”
  ️ -ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี
  ️ – ภาษาที่ใช้ : ญี่ปุ่น (ไม่เกิน 1,600 คำ)
                          อังกฤษ/ฝรั่งเศส/สเปน/เยอรมัน (ไม่เกิน 700 คำ)
                          ทั้งนี้ ไม่รวมชื่อเรื่องและหน้าปก
   ️ กำหนดส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563


ในการนี้ นิสิต/นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.goipeace.or.jp/work/essay-contest/ 
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้จัดโดยตรงได้ทาง essay@goipeace.or.jp