ทุนภายใต้โครงการ Endeavour Leadership Program


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยว่า รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ “Endeavour Leadership Program (ELP)” ทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลียและต่างประเทศ โดยมอบทุนแก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และทำวิจัยที่ประเทศออสเตรเลีย ทุน ELP เป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

(1) ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate)

(2) ทุนเพื่อการวิจัย (Research)

(3) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Vocational Education and Training)

(4) ทุนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครรับทุนได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aei.bkk@dfat.gov.au