ทุนศึกษาต่อ World Youth Forum 2019

World Youth Forum (WYF) เป็นเวทีที่สร้างขึ้นโดยเยาวชนเพื่อหารือเกี่ยวกับสันติภาพ ความสามัคคีและความก้าวหน้าในโลกปัจจุบัน โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนเยาวชนจากทั่วโลกให้มาแลกเปลี่ยนมุมมอง และแนะนำแนวคิดใหม่ คุณสามารถเข้าร่วมโครงการ World Youth Forum และเป็นส่วนหนึ่งของกระบอกเสียงในการพัฒนาเยาวชนและทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น

ประเทศ: อียิปต์
ระยะเวลา: 7-14 ธันวาคม 2019

มูลค่าทุนการศึกษา:
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจาก WYF ไปจนถึงอียิปต์, ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศอียิปต์, รถรับส่งจากสนามบิน, ที่พัก, และเงินสนับสนุนอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร:
– เยาวชนทุกสัญชาติ ที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี

วิธีการสมัคร:
– สมัครออนไลน์ โดยการสร้างโปรไฟล์และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

เอกสารที่ใช้:
– สำเนาพาสปอร์ต
– รูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาว

สมัครได้ที่: https://register.wyfegypt.com/  หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม: https://wyfegypt.com/index.php

ปิดรับสมัคร: 10 พฤศจิกายน 2019

cr: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มทส.