ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอก ณ สถาบัน IIT ของอินเดีย

ประชาสัมพันธ์ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ณ สถาบัน IIT ของอินเดีย หมดเขตยื่นเอกสารการสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  นักศึกษา มทส. หรือผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  รายละเอียด