รับสมัครนักศึกษาอบรมฟรี ในหัวข้อ Winning in the Work World” W3 Program

ศูนย์กิจการนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน เพื่อเข้ารับการอบรมออนไลน์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในหัวข้อ “Winning in the Work World” W3 Program โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องร่วมการอบรมในระบบออนไลน์ระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2562

นักศึกษาที่สนใจ สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์กิจการนานาชาติ อาคารวิชาการ 2 ชั้น 1 พร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษาภายในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.