สกสว. ร่วมกับ สวทช. จัดงานสัมมนา “University and Government Researches Innovation” เพื่อประชาสัมพันธ์ทุน “Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme” รุ่นที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) สหราชอาณาจักร ดำเนินโครงการ “Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme” เพื่อสนับสนุนการผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในการนี้ สกสว.และ สวทช. จึงได้ร่วมจัดงาน “University and Government Researches Innovation” (LIF Program) ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ (Hyatt Regency Hotel) สุขุมวิท กรุงเทพฯ สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและศึกษารายละเอียดอื่นๆ ได้ทาง

Link: https://www.nstda.or.th/th/news/12513-tech-investment-conf-2019