2019 UBC Vancouver Summer Program

University of British Columbia ประชาสัมพันธ์ โครงการ 2019 UBC Vancouver Summer Program กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2562  นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://vancouversummerprogram.ubc.ca/july/program-details ปิดรับสมัครวันที่ 29 มีนาคม 2562