ชุดประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน

 

Brunei.jpg

บรูไน ดารุสซาลาม

ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส โดยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ผู้หญิงมุสลิมจะสวมผ้าคลุมศีรษะในที่สาธารณะ และในสถานที่ราชการ ผู้ชายมุสลิมแต่งกายเป็นทางการทั้งในสถานที่ราชการและที่สาธารณะ คือจะสวมเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง


Bruneians wear traditional Malay costumes. Men wear baju melayu and ladies wear baju kurung.

cambodia.jpg

กัมพูชา

Sampot
เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของประเทศกัมพูชา ซึ่งมีความคลายคลึงกับผ้านุ่ง ของลาวและไทย

The traditional Cambodian sampot is a woman's long skirt with a fold or pleat in the front, but some sampot styles actually look more like trousers. It is worn with a modest shirt or blouse. On special occasions women match the color of their sampot to the traditional color for that day. Cambodian men typically wear cotton or silk shirts with short or long sleeves. They wear cotton trousers as well.

indonesia.jpg

อินโดนีเซีย

บาติกจัดให้เป็นงานศิลปะและงานฝีมือของประเทศอินโดนีเซียและยังเป็นที่รู้จักในชุด
ประจำชาติของประเทศอีกด้วย ลวดลายของผ้าบาติกที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประเทศ อินโดนีเซียสามารถพบได้ในประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย


A Kebaya is a traditional blouse-dress combination worn by women in Indonesia. It is sometimes made from sheer material and usually worn with a sarong or batik. Indonesian men generally wear sarongs (usually with a checkered pattern) in the home. In public, the sarong is worn only when attending Friday prayers at the mosque. For formal national occasions, the men wear batik shirts with trousers or teluk beskap, a combination of the Javanese jacket and sarong.

Lao.jpg

ลาว

ผู้หญิงลาวนุ่งผ้าซิ่นที่ทอเป็นลวดลาย ใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอกหรือแขนยาว สำหรับผู้ชายมักแต่งกายแบบสากล ถ้าเป็นข้าราชการหรือผู้มีฐานะดีนิยมนุ่ง โจงกระเบนสวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ด (คล้ายเสื้อพระราชทานของไทย)


Lao women wear the silk skirts, blouses and scarves to attend important ceremonies. Lao men wear salong, big large pants or the peasant pants.

Malaysia.jpg

มาเลเซีย

Baju
Melayu เป็นชุดประจำชาติของประเทศมาเลเซีย ที่มีความหมายว่า “เสื้อมาเลย์” ซึ่งประกอบไปด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงที่ทำมาจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือส่วนผสมของ โพลีเอสเตอร์และผ้าฝ้าย โดยชุดแต่งกายของผู้หญิงมีชื่อว่า baju kurung ที่ประกอบด้วย เสื้อคลุมยาวและกางเกงยาว

Baju
Melayu is a traditional Malay outfit for men. The female version of the baju melayu is called the baju kurung. 

Myanmar.jpg

พม่า

Longyi
คือ เครื่องแต่งกายประจำชาติของประเทศพม่าโดยมีการออกแบบในรูปทรงกระบอก มีความยาว จากเอวจรด ปลายเท้าการสวมใส่ Longyi ใช้ วิธีการขมวดผ้าเข้าด้วยกันโดย ไม่มัดหรือพับขึ้นมา ถึงหัวเข่าเพื่อความสะดวกในการสวมใส่

The longyi is the Myanmar national dress worn by men as well as women. It is basically a piece of cloth sown into a cylindrical tube, slipped over the head by men and stepped into by the women and tucked in at the waist. Men and women however fasten their longyis at the waist in different ways. Men fold the garment into two panels and knot it neatly at waist level

Philippines.jpg

ฟิลิปปินส์

ลักษณะการแต่งกาย คือ ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวเสื้อทำด้วยใยสัปปะรด มีบ่าคอตั้ง แขนยาวด้านหน้า และที่ปลายแขนเสื้อที่ข้อมือจะปักลวดลายเรียกเสื้อชนิดนี้ว่า “บารองตากาล๊อก” สำหรับผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาวบานสวมเสื้อแขนสั้นจับจีบและยกตั้งขึ้น เหนือไหล่ ดูคล้ายปีกผีเสื้อ เรียกว่า “บาลินตาวัก”
ต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล่ ทิ้งชายด้านหลังยาว

The barong Tagalog (or simply barong) is an embroidered formal garment of the Philippines. In Filipino culture it is a common wedding and formal attire, mostly for men but also for women.

Thailand.jpg

ไทย

ชุดไทยจักรี คือชุดไทยประกอบด้วยสไบเฉียงจะเย็ดให้ติดกับซิ่นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสไบห่ม

The women's national costume is named the Chakri. It is made up of Thai silk. The dress includes a back-less and shoulder-less shirt, a ready-to-wear skirt with Na-nang ( a typical Thai cutting style on a center of a skirt), and a shawl which is made by organdy.The men's national costume is known as sue phraratchatan (royally bestowed shirt).

Vitenam.jpg

เวียดนาม

Ao
dai เป็นชุดประจำชาติของประเทศเวียดนามที่ประกอบไปด้วยชุดผ้าไหมที่พอดีตัวสวมทับกับกางเกงขายาว Ao dai เป็นชุดที่มักสวมใส่ในงานแต่งงานและพิธีการสำคัญในประเทศเวียดนาม

The most popular and widely-recognized Vietnamese national costume is the Áo dài, which is worn nowadays mostly by women, although men do wear Áo dài on special occasions such as weddings and funerals. Áo dài is similar to the Chinese Qipao, consisting of a long gown with a slit on both sides, worn over silk pants. 

 

                              ข้อมูล:

                              หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

                              www.aseancorner.blogspot.com

 

                              ภาพประกอบ:

                              หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ