ขอเชิญนักศึกษา มทส. สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Covestro Innovation Design Contest

ขอเชิญนักศึกษา มทส. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Covestro Innovation Design Contest หรือ IDC เป็นโครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถด้านการคิดเชิงนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (World of Innovation for sustainable living)”

ผู้เข้าร่วมโครงการส่งผลงานเพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 185,000 บาท ทั้งนี้ ผลงานการออกแบบนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ของทีมที่ชนะเลิศจะได้รับโอกาสในการนำไปต่อยอด และพัฒนาให้เป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพของชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
สมัครเป็นทีมอย่างน้อย 2 คนแต่ไม่เกิน 5 คน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวส. ในสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร (25 ตุลาคม 2563)

วิธีการสมัคร
– สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.covestro.co.th/idc
– กรอกข้อมูลแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน
– อัพโหลดหลักฐานการสมัคร และเอกสารนำเสนอผลงานที่จะส่งประกวด
– รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องประกอบไปด้วย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ www.covestro.co.th/idc หรือโทรสอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 096-945-5341, 092-454-9050 และ e-mail : project.idc2020@gmail.com