กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2021

ประมวลภาพกิจกรรม the Merry Christmas and Happy New Year 2021 ณ อาคารวิชาการ 2 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 14.00 น. จัดโดยศูนย์กิจการนานาชาติ คลิก
——————————-

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2021

ศูนย์กิจการนานาชาติ ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร มทส. ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  the Merry Christmas and Happy New Year 2021 ณ อาคารวิชาการ 2 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 14.00 น. โดยกิจกรรมประกอบอาหารคอลเทล เครื่องดื่ม แลกของขวัญ และแข่งขันเล่นเกมส์ นอกจากนี้ยังมีการแต่งหน้าเค้กคริสมาสต์
You are invited to the Merry Christmas and Happy New Year 2021 Party hosted by CIA
on Friday 25th December 2020 at 11.00-14.00 hrs at Academic Building 2 Hall (C2)
We offer you 
– Cocktails food and drinks
– Gift Exchange activity
– Uno cards competition
– Bingo games
– Jenga Challenge 
– Sending Wish and Getting a special gift
– Decorate X’ Mas Cupcake