คิง เพาเวอร์ มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

คิงพาวเวอร์ มอบทุนการสึกษาจำนวน 7 ทุน โดยไม่ต้องใช้ทุนคืนเพื่อไปศึกษาต่อ ณ De Montfort University ประเทศอังกฤษ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย

– อายุไม่เกิน 35 ปี

– ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทอื่นมาก่อน

– มีผลคะแนนสอบ IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า

– ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.5

– ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้อง หรือจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่ต้องการศึกษาต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หลักสูตรที่จบล่าสุด เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

– สำเนาผลสอบ IELTS

– สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต)

– หนังสือรับรอง (Letters of Recommendation) จากอาจารย์หรือที่ทำงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

– พร้อมเขียนเรียงความ 500 คำ ที่ครอบคลุมประเด็นทั้ง 4 ข้อต่อไปนี้

– Why should you be awarded a scholarship?

– Your understanding of, and passion for, your chosen area of study

– How DMU education would benefit you in the future?

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kingpower.com

 

cr:https://www.scholarship.in.th/king-power-offer-fully-fund-ma-at-uk/