ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship)

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ทุน MEXT Scholarship เพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ School of Computer Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology

สาขาที่รับสมัคร : Intelligent and Control Systems (Robotics, AI, FA Robot, Autonomous, Data Mining. Motion Planning  รายละเอียด

CallforMEXTscholarship