ทุนศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส

หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ สถานทูตฝรั่งเศส ประกาศให้รัฐบาลฝรั่งเศสได้แก่ ทุนระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขาและหลักสูตร ไม่จำกัดสถาบัน (รัฐบาลหรือเอกชน) ได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝรั่งเศส หมดเขตรับสมัครในวันที่  19 กุมภาพันธ์  2021

คุณสมบัติทั่วไป
– สัญชาติไทย
– อายุต่ำกว่า 35 ปี (ในวันที่ 1 กันยายน 2564)

เกณฑ์การพิจารณาทั่วไป
– ความเป็นเลิศทางวิชาการ(โปรไฟล์)
– แรงจูงใจ แผนการศึกษาของผู้สมัคร

**ผู้สมัครเป็นคนเลือกหลักสูตรและสถาบันเอง และนำเสนอแผนการศึกษาของตนต่อคณะกรรมการ**

สิทธิประโยชน์:
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, สวัสดิการนักเรียนทุน, ประกันสุขภาพ, เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน, หน่วยงานดูแลนักเรียนทุน, ช่วยเหลือในการจองที่พัก, ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ

แหล่งข่าว
เว็บไซต์ทุน http://francothai-science.com/scholarships/
คู่มือการมัคร(เอกสารที่จำเป็น คุณสมบัติอื่นๆ และเกณฑ์การพิจารณา)
http://www.francothai-science.com/scholarships/home.php…

คำถามที่พบบ่อย

http://www.francothai-science.com/scholarships/home.php
หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ได้ที่
Tel 02 627 2160 / 02 627 2107
Email: bangkok@campusfrance.org

ประชาสัมพันธ์โดย ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส.