ศูนย์กิจการนานาชาติจัดสัมมนาภายในหน่วยงาน/CIA Annual Seminar 2019

ในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติมีกำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาภายในหน่วยงาน ณ เกาะกูด จังหวัดตราด ในการนี้ศูนย์ฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว ในกรณีเร่งด่วนท่านสามารถติดต่อได้ที่คุณศิริรัตน์  กาญจนนิมมาน หมายเลขโทรศัพท์ 09 3567 3223