โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022

ด้วยสำนักงานเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme แจ้งการเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ตามเวลาประเทศสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย

นักศึกษา มทส. ที่สนใจสมัครรับทุนสามารศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3xiNXVZ และสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.asemduo.org หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ admin2@asemduo.org

Post expires at 11:56am on Wednesday May 25th, 2022