2019 International Higher Education Scholarship

2019 International Higher Education Scholarship  ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2562
ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุนดังนี้
☑️ค่าเครื่องบิน
☑️ค่าที่พัก
☑️ค่าเทอมทั้งหมด
☑️ค่าหน่วยกิจ
☑️ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
☑️ค่าหนังสือเรียน
☑️ค่าใช้จ่ายรายเดือน ป.โท 15,000 NT /เดือน : ป.เอก 17,000 NT /เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม:http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-670-0200 ต่อ 311 (แผนกทุนICDF)