Fulbright Scholarship Program

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาปริญญาเอก ที่สนใจสมัครเข้ารับทุน Fulbright

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 3 ประเภท
ดังต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 : ทุน Fulbright – Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน 
ประเภทที่ 2 : ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน
ประเภทที่ 3 : ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visting Scholar Program (USAS) จำนวน 1 ทุน

ผู้สนใจสมัครชิงทุน อ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ ที่http://www.application.fulbrightthai.org
จากนั้นพิมพ์ใบสมัครที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้วส่งไปยัง มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

เอกสารระเบียบการ   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์ http://www.fulbrightthai.org  หรือติดต่อสอบถาม ที่ คุณธลิสา โทร. 022850581-2 ต่อ 107

ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี