ขอเชิญนักศึกษา มทส. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Future Ready ASEAN Competitions

ศูนย์กิจการนานาชาติ ขอเชิญนักศึกษา มทส. สัญชาติกลุ่มประเทศอาเซียน อายุไม่เกิน 35 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Future Ready ASEAN Competitions โดยการฟอร์มทีมประกอบด้วยนักศึกษา 2 คน และที่ปรึกษาทีม 1 คน และส่งผลงาน Video Presentation ความยาวไม่เกิน 5 นาที หมดเขตการส่งผลงานภายในวันที่ 20 กันยายน 2020 นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/tokFAKrZCkcmQNAQ7