ขอเชิญรับฟังการบรรยายโครงการ Erasmus+ ประจำปี 2564 ของสหภาพยุโรป แบบออนไลน์

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทส.  เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการอีราสมุสพลัส ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “Erasmus+: Gateway to European Scholarships and Capacity Building Projects หรือ อีราสมุสพลัส: ประตูสู่การศึกษาต่อยุโรปและทุนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับยุโรป” ซึ่งรวมข้อมูลทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ของอีราสมุสพลัส (Erasmus+ Scholarships) และทุนสนับสนุนทางวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในยุโรป (Capacity Building in Higher Education: CBHE) ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึง 25 สิงหาคม 2564 โดยช่องทางออนไลน์ รวมจำนวน 6 รายการ และการบรรยายจะดำเนินรายการเป็นภาษาไทย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่ https://bit.ly/3gcrI9Z
 
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด ขอได้โปรดติดต่อกลับได้ทางอีเมลนี้ <erasmusplusthailand@gmail.com