ขอเชิญนักศึกษา มทส. สมัครเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ ESU Thailand จะจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี จำนวน 1 คน เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition – IPSC) ซึ่งมีกำหนดจัดโดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565

นักศึกษา มทส. ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กรุณาศูนย์กิจการนานาชาติ โทรศัพท์ 0 4422 4143

cr. : News and Photo https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2467-national-public-speaking-competition-2022-10-1-2565