เปิดรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5เดือน) ทั้งนี้รวมถึงนักศึกษาที่มีข้อจำกัดด้านร่างกาย (Students with disabilities) ที่สามารถช่วยตัวเองได้และมีศักยภาพ เข้าร่วมสมัครโครงการได้ด้วย

ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาติจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา มทส. ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครยื่นใบสมัครออนไลน์ หมดเขตในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. และมีกำหนดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์กิจการนานาชาติภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564   นักศึกษาที่สนใจสมัครสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/

คุณสมบัติของผู้สมัคร สำหรับนักศึกษา มทส.
– อายุ 18 ปีขึ้นไป
– สัญชาติไทย
– คะแนนเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน 2.50 ขึ้นไป
– กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3
ทั้งนี้ ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เวลา 20:00 – 21:00 น. มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์ ไทยแลนด์) มีกำหนดจัดงาน Virtual Q&A Session เกี่ยวกับทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ขึ้น โดยมีศิษย์เก่าและผู้ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสมัครทุน และถามคำถามได้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทุนโดยตรง นักศึกษา มทส ที่สนใจสามารถเข้าไปฟัง ณ Global UGRAD Thailand Facebook Page หรือที่ลิงค์ต่อไปนี้ https://www.facebook.com/129160020501506/posts/3780515612032577/

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนและฝากคำถามไว้ล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/4cFSLER9zR3ZBUQp7