ศูนย์กิจการนานาชาติจัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ “GIFT EXCHANGE”

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมจัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2020 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติใน มทส. โดยมีผู้นักศึกษานานาชาติ นักศึกษาชาวไทย และคณาจารย์ บุคลากร มทส. เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยกิจกรรมนประกอบด้วย

  1. กิจกรรม Video Clip Competition ในหัวข้อ Life at SUT
  2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ
  3. กิจกรรมส่งคำอวยพรภาษาอังกฤษและจับฉลากของขวัญพิเศษ
  4. กิจกรรมนันทนาการบอร์ดเกมส์

————————–

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่ “GIFT EXCHANGE”

ศูนย์กิจการนานาชาติ ของเรียนเชิญชาว มทส. ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญวันปีใหม่ ร่วมกับนักศึกษานานาชาติ และทีมงานศูนย์กิจการนานาชาติในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ
ที่โถงอาคารวิชาการ 2  ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถส่งของขวัญมูลค่า 200 บาท ไปยังศูนย์กิจการนานาชาติ อาคารวิชาการ 2 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562

ภายในงานมีการจับฉลากของขวัญพิเศษ เพียงร่วมกิจกรรมส่งคำอวยพรวันปีใหม่ มีอาหาร ขนม ไอศกรีม และเครื่องดื่มฟรี ตลอดทั้งวัน เริ่ม 09.00-16.00 น.

CIA would like to invite you to join the transitional “GIFT EXCHANGE” on 25 December 2019,

Please free to join us, drop the gift of 200THB at CIA office start from now until 24 December 2019
We will come together and pick the gift exchange on the Christmas Day on 25th December 2019 at C2 building, learning space and free food and soft drink are included.

There will be a lucky draw for those who send the best wishes too, come join us.

cr: Photo by DiEtte Henderson on Unsplash