ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอาเซียนเบื้องต้น “Learning ASEAN Languages” จำนวน 6 ภาษา

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอาเซียนเบื้องต้น “Learning ASEAN Languages” จำนวน 6 ภาษา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2561 โดยแต่ละภาษาจะใช้เวลาเรียน 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ทุกวันอังคารและพุธ ตั้งเวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้องประชุม C2-124 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
ลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/NkA6Aj

ติดตามข่าวสารกิจกรรม และข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศต่างๆ ได้ที่ Facebook Cia Sut และ Fanpage CIA SUT