รับสมัครนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ประเทศจีน

 

ศูนย์กิจการนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ ในช่วงปิดภาคการศึกษานี้ ระหว่างวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับ มทส. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

1. Zhejiang Gongshang University (ZJSU) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คน ดาวน์โหลดใบสมัครhttps://drive.google.com/open?id=1Me__YLFqwJntXpua1t0SGE8Ywg1d_EWl

2. Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/open?id=1SoIz-zolIHpbZYCYfWVN9qo_PfdTvoix

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มทส. ทุกชั้นปี และมีสถานะเป็นนักศึกษาในวันเดินทาง
– มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
– มีความพร้อมด้านค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
– นักศึกษารับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
– มทส. สนับสนุนค่าวีซ่า และประกันการเดินทางต่างประเทศ
– มหาวิทยาลัยเจ้าภาพรับผิดชอบ ค่าที่พัก กิจกรรม และการเดินทางในพื้นที่

ข้อมูลเพิ่มเติม
Zhejiang Gongshang University (ZJSU)
http://www.zjgsu.edu.cn/english/index.html
Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST)http://www.huhst.edu.cn/en/

ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
ภายในวันที่19 ตุลาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่
นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ (พี่ตี้) โทร 044-224145
Facebook: Cia Sut
Fan Page: CIA SUT