แชร์ประสบการณ์การไปเรียนแลกเปลี่ยน GNU

นายอนุชา สีจันทึก นักศึกษระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Fall 2021 GNU Student Exchange program ณ Gyeongsang National University สาธารรัฐเกาหลี โดยทำวิจัยร่วมกับภาควิชา Materials Engineering and Convergence Technology สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ถึงวันที 23 ธันวาคม 2564 ในการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการครั้งนี้โดยการประสานงานจากศูนย์กิจการนานาชาติ

สำหรับการได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ Gyoengsang National University (GNU) ที่ประเทศเกาหลีใต้ ถือว่าการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกที่แปลกใหม่ ได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นและสัมผัสการใช้ชีวิตประจำวันที่แตกต่างจากประเทศไทย (จนอาจเป็น Culture shock อย่างหนึ่ง) อาจต้องใช้เวลาสักพักในการปรับตัว แต่เมื่อปรับตัวได้จะพบความสะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะ การคมนาคม รวมทั้งคนเกาหลีใจดีเมื่อเจอชาวต่างชาติ


ในการเรียนมีความเข้มข้น จริงจังในการเรียนมาก แม้จะฟังดูเคร่งเครียดในการเรียนแต่ก็มีอาจารย์และเพื่อนๆเกาหลีคอยช่วยและแนะนำเราเป็นอย่างดี มีแลปและเครื่องมือที่ครบและทันสมัยค่อยอำนวยความสะดวก ส่วนใครที่กังวลด้านเรื่องภาษา บอกเลยว่า ไม่มีปัญหา เพราะ ทุกคนพยายามเข้าใจเราให้มากที่สุด ในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ทำให้เรารู้จักวางแผนงานและกล้าแสดงออกมากขึ้น อีกทั้งในเวลาเลิกเรียนยังคุยเรื่องต่างๆ อย่างสนุกสนาน มีพบปะสังสรรค์ ทำให้เราเจอกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติอีกมากมาย ชวนกันไปเที่ยว ซึ่งมีสถานที่เที่ยวที่สวยงามและรสชาติอาหารเกาหลีน่าจะถูกปากคนไทยอีกด้วย

สุดท้ายนี้ถ้ามีน้องๆสนใจที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ Gyoengsang National University (GNU) ก็เป็นตัวเลือกหนึ่ง ที่อยากจะแนะนำน้องๆ ให้ได้ตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี การคมนาคม รวมทั้งการเข้าสังคมที่จะได้พบว่าผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ให้น้องได้สัมผัส ซึ่งพี่ก็คาดหวังว่า GNU จะให้ประสบการณ์ใหม่และการเปิดโลกในมุมมองใหม่ให้แก่น้องได้แน่นอน ขอบคุณครับ อนุชา สีจันทึกสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท GNUApply for GNU scholarship at https://www.facebook.com/sutcia/posts/1672826356391404 หรือ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หมดเขต 31 มีนาคม 2565 Deadline 31 March 2022