ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ECE

ด้วยโครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Education & Cultural Exchange) รับสมัครสอบชิงทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการระยะสั้น 3 และ 7 สัปดาห์ ในช่วงเดือนเมษายน 2567 ณ ประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ รายละเอียดสามารณศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.ecethailand.com

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่

กรุงเทพฯ : 1-28 พฤศจิกายน 2566
ต่างจังหวัด : 1-24 พฤศจิกายน 2566