กิจกรรม Happy Chinese New Year 2020 (วันตรุษจีน)

ประมวลภาพกิจกรรม Happy Chinese New Year 2020 (วันตรุษจีน)

 

——
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Happy Chinese New Year 2020 (วันตรุษจีน)

ขอเรียนเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือผู้สนใจร่วมกิจกรรม Happy Chinese New Year 2020 (วันตรุษจีน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. ณ โถงอาคารวิชาการ 2 ชั้น 1 Learning Space C2 โดยมีกิจกรรมสอนตัดกระดาษาแบบจีน สอนเขียนคำอวยพรด้วยอักษรจีน ชิมเกี๊ยว และขนมตรุษจีน โดยนักศึกษานานาชาติ ชาวจีน และเชิญเขียนคำอวยพร และขอพรในวันตรุษจีน