ขอเชิญเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป มทส. เข้าร่วมกิจกรรม Conference for Non-Academic Staff (Iconstaff2020)

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป มทส. เข้าร่วมกิจกรรม International Conference for Non-Academic Staff (IconStaff2020) จัดโดย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศสาธารรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานผ่านการนำเสนอในการประชุมนานาชาติแบบเสมือนจริง (Virtual Conference) ประกอบด้วย 7 หัวข้อดังนี้

  1. ฺBuilding career path for non-academic staff
  2. Development of university integrated IT system academic
  3. Challenges and opportunities in running International program at universities in non-English speaking countries
  4. Lab technicians as internationalization frontiers
  5. Managing campus library toward international standards
  6. Staff as supporting team to a successful university reputation
  7. Managing international partnership and mobility

ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2ZDwqpC ภายในวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกศูนย์กิจการนานาชาติจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 125 เหรียญสหรัฐ

“ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์กิจการนานาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 4144