ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2565-2566

รัฐบาลฮังการีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2565-2566 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทร และปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี นักศึกษา มทส. หรือผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://apply.stipendiumhungaricum.hu หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2565