ทุนโครงการ Campus Global จากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

CampusGlobal

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ดำเนินโครงการ “Campus Global” ในการให้ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และศิลปินชาวอาร์เจนตินาได้เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ และให้นักศึกษาต่างชาติเดินทางไปศึกษาในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา โดยรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ เว็บไซต์ https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/enextranjero