ทุน Junior Research Fellowship 2021

ทุนวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส
ทุนระดับ หลังปริญญาเอก (Post-doc)
สำหรับทุกสาขาวิชา (ไม่จำกัดสาขา)

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาเอกหลัง ปี ค.ศ. 2016 (2016, 2017, 2018, 2019, …)
*ผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ปริญญาเอก) จำเป็นต้องสำเร็จไม่เกิน February 2021 เท่านั้น

เปิดรับเอกสาร วันนี้ ถึง 25 ตุลาคม 2563 นี้เท่านั้น ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.thailande.campusfrance.org/th/junior-research-fellowship-program

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02 627 2120, 02 627 2160
อีเมล jrfprogram@gmail.com / bangkok@campusfrance.org