บริติช เคานซิล ประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ ณ มทส.

ศูนย์การนานาชาติ ร่วมกับ บริติชเคานซิล ขอเชิญนักศึกษา (โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอก) คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายและประชาสัมพันธ์ฺแนะนำโครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ของ บริติช เคานซิล บรรยายโดย คุณชวิส  อุตตมาชัย และ คุณเอกรัตน์  สุรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่จาก บริติช เคานซิล ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1 อาคารบริหาร ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หัวข้อการบรรยายมีดังนี้

  1. โครงการทุน Newton Fund
  2. โครงการจัดอบรม Researcher Connect 2020
  3. การแข่งขัน Famelab ประเทศไทย 2020
  4. งานสัมมนานานาชาติ Going Global 2020

ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังการบรรยายลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/sizUkAVtpBXwZza46 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1 อาคารบริหาร ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการบรรยาย