เจ้าหน้าที่จาก Universitas Sebelas Maret ฝึกปฏิบัติงาน ณ มทส.

   

วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.พนารัตน์ รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้อนรับ Jumia Prihatiwi เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Academic Staff of Sebelas Maret University Language Center  และ Marieti Debyora Gardiana, S.Si  เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Administration Coordinator of Sebelas  Maret Integrated Laboratory จาก Universitas Sebelas Maret (UNS) ในการมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Staff Mobility โดยฝึกปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

    

ในการนี้มีผู้แทนจากส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และศูนย์กิจการนานาชาติได้ร่วมต้อนรับให้ข้อมูลและแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิทันศ์ อาคารบริหาร ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป