การประชุมหน่วยงานในกำกับของฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ครั้งที่ 2/2561

            

วันนี้ (28 มีนาคม 2561) ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล กำหนดให้มีการประชุมหน่วยงานในกำกับของฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานจากสำนักวิชา ศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานมาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2  จำนวน 18 หน่วยงาน โดยมีศูนย์กิจการนานาชาติเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ::: ภาพข่าว :::