ศูนย์กิจการนานาชาติ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ให้แก่นักศึกษานานาชาติ รวมถึงบุคลากรชาวต่างชาติใน มทส. ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.
ณ ลานสนามหญ้า สุรสัมนาคาร กิจกรรมประกอบด้วย การแลกของขวัญ ศิลปวัฒนธรรมอาหาร การละเล่นต่าง ๆ  นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมติดต่อ และตอบคำถามได้ที่ facebook “CIA-SUT”