สัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ในหัวข้อ “Franco-Thai Junior Research Fellowship Program Information Session for Thai Researchers

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Campus France และ EURAXESS ASEAN กำหนดจัดสัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ในหัวข้อ “Franco-Thai Junior Research Fellowship Program Information Session for Thai Researchers” ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.00-15.15 น เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยและผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ กับโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์หรือ Junior Research Fellowship Program ที่กำลังเปิดรับสมัครในขณะนี้

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://meeting-nstda.webex.com/meeting-nstda/onstage/g.php?MTID=ee5a705ef9e837fb83a418438d1c204ab

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์หรือ Junior Research Fellowship Program ได้ที่  https://www.thailande.campusfrance.org/en/junior-research-fellowship-program