ขอเชิญนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโปรแกรมออนไลน์ Experiencing New Normal Through 360 Camera

ด้วย Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์โปรแกรมออนไลน์ Experiencing New Normal Through 360 Continue Reading

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Student Exchange Program เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ระยะเวลา 1 Continue Reading