มทส. เข้าร่วมประชุมประชุม AUAP Extraordinary Online Executive Board

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Emeritus Chair of AUAP Advisory Council และผู้ช่วยศาสตราจารย์ Continue Reading

ขอเชิญนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโปรแกรมออนไลน์ Experiencing New Normal Through 360 Camera

ด้วย Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์โปรแกรมออนไลน์ Experiencing New Normal Through 360 Continue Reading

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Student Exchange Program เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ระยะเวลา 1 Continue Reading

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Pohang University of Science and Technology สาธารณรัฐเกาหลี

ด้วย Pohang University of Science and Technology (POSTECH) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา POSTECH 2021 Fall Continue Reading

ขอเชิญนักศึกษา มทส.ร่วมการแข่งขัน “Ambassador for a Day Contest” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. ขอเชิญนักศึกษา มทส.ร่วมการแข่งขัน “Ambassador for a Day Contest” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2564 จัดโดยสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย นักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการอัพโหลดวิดิโอความยาว Continue Reading