มทส. เข้าร่วมประชุมประชุม AUAP Extraordinary Online Executive Board

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Emeritus Chair of AUAP Advisory Council และผู้ช่วยศาสตราจารย์ Continue Reading

UMAP-COIL Joint Program 2020

UMAP International Secretarial ได้แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP-COIL Joint Program 2020 ซึ่งรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษา มทส. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://umap.org/programs/umap-coil-program-list/  หมดเขตรับสมัครวันที่ Continue Reading

Bernd Rode Award 2020/2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับรางวัล Bernd Rode Award 2020/2021 ที่เครื่อข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-European Academic University Network : ASEA-UNINET) ซึ่งเป็นเครื่อข่ายที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสมาชิก ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อรับรางวัล Bernd Continue Reading