ขอเชิญนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโปรแกรมออนไลน์ Experiencing New Normal Through 360 Camera

ด้วย Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์โปรแกรมออนไลน์ Experiencing New Normal Through 360 Continue Reading

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Student Exchange Program เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ระยะเวลา 1 Continue Reading

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Pohang University of Science and Technology สาธารณรัฐเกาหลี

ด้วย Pohang University of Science and Technology (POSTECH) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา POSTECH 2021 Fall Continue Reading

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology

ด้วย Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมทส. ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร International Graduate Program for Interdisciplinary Study Continue Reading