แชร์ประสบการณ์การไปเรียนแลกเปลี่ยน GNU

นายอนุชา สีจันทึก นักศึกษระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Fall 2021 GNU Student Exchange program ณ Gyeongsang National University สาธารรัฐเกาหลี โดยทำวิจัยร่วมกับภาควิชา Materials Engineering and Convergence Technology สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ถึงวันที 23 ธันวาคม 2564 ในการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการครั้งนี้โดยการประสานงานจากศูนย์กิจการนานาชาติ สำหรับการได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ Gyoengsang Continue Reading