ขอเชิญนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโปรแกรมออนไลน์ Experiencing New Normal Through 360 Camera

ด้วย Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์โปรแกรมออนไลน์ Experiencing New Normal Through 360 Continue Reading

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Student Exchange Program เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ระยะเวลา 1 Continue Reading

The 2nd International Energy and Electricity Market Business Decision Simulation Competition

ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทีม AIM-E ชนะรางวัลอันดับ 2 ในการแข่งขันออนไลน์ The 2nd International Energy and Electricity Market Business Decision Continue Reading

Online-global Project Based Learning (gPBL)

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส.ขอเชิญนักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี ในชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Online-global Project Based Learning (gPBL) จัดโดย Shibaura Institute Continue Reading