ครูอาสาสมัครชาวจีนมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 อ.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม นำ Ms. Yuwan Qiu และ Ms. Xing Zhao ครูอาสาสมัครชาวจีนที่มาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 – สิงหาคม 2563 มาปฐมนิเทศและแนะนำการใช้ชีวิตใน มทส. สถานที่ต่าง ๆ ที่ควรทราบ และงานบริการต่าง ๆ ที่ศูนย์กิจการนานาชาติ อำนวยความสะดวกให้ในขณะอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยนางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญเป็นผู้ให้คำแนะนำและบรรยาย

เจ้าหน้าที่จาก Universitas Sebelas Maret ฝึกปฏิบัติงาน ณ มทส.

    วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.พนารัตน์ รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้อนรับ Jumia Prihatiwi เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Academic Staff of Sebelas Maret University Language Center  และ Marieti Debyora Gardiana, S.Si  เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Administration Coordinator of Sebelas  Maret Integrated Laboratory จาก Universitas Sebelas Maret (UNS) ในการมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Staff Mobility โดยฝึกปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง วันที่ Continue Reading

ITS jointed staff mobility program 2018 at SUT

This week (July 9-12, 2018), SUT welcome three delegates from Institute of Technology Sepuluh Nopember (ITS) on the staff mobility programme. The ITS staff who came to SUT are: (1) Ms. Dyan Prastiti, S.T., who will be working at the StudentAffairs Office (2) Ms. Descia Astrinia Raisyah, who will also be working at the Student Affairs Office, and (3) Mr. Continue Reading

Staff Exchange between SUT and GUFF

On 20 October 2017, Associate Prof. Dr. Sirichok Jungthawan, Center for International Affairs Director, welcome Mr. Li Chen and Mr. Jing Guanglong from Guizhou University of Finance and Economics GUFE, China. They are librarian of GUFE, come to SUT under the staff exchange and work at SUT Library until October 30, 2017.         Continue Reading