โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Pohang University of Science and Technology สาธารณรัฐเกาหลี

ด้วย Pohang University of Science and Technology (POSTECH) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา POSTECH 2021 Fall Continue Reading