ทุนรัฐบาลอินเดียเพื่อฝึกอบรม e-ITEC Programme

รัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้ e-ITEC Programme ใน 3 หลักสูตร Post expires at 9:10am on Saturday November 11th, 2023

Announcement of the 20 selected candidates for the Royal Scholarship Academic Year 2023

Announcement of the 20 selected candidates for the Royal Scholarship Academic Year 2023, Suranaree University of Technology (SUT), Thailand. Please note: 1. The selected candidates will receive a confirmation email from SUT, cia@g.sut.ac.th2. If the selected candidates withdraw from the scholarship, SUT will call the substitute candidate for the replacement respectively —————————————————————– Announcement Continue Reading

ASEA-UNINET Project Call 2023-2024, Deadline: April 20, 2023

Collaborate with international universities through the ASEA-UNINET Project.    Apply now for funding to support your joint research or teaching initiatives. Funding covers travel and living expenses for transcontinental mobilities. Applications are open until April 20, 2023, for the implementation period from October 1, 2023, to September 30, 2024. Find an Austrian Continue Reading

2023 DUO-Belgium/Wallonia-Brussels Scholarship Program

The ASEM-DUO Fellowship Program Secretariat is applying for the 2023 DUO-Belgium/Wallonia-Brussels Scholarship Program from 1 February to 30 March 2023. The scholarship aims to promote the exchange of faculty members and Researchers between higher education institutions in Belgium and higher education institutions in Asian countries. Interested parties can study the details and Continue Reading