เปิดรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา Continue Reading

ทุนศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส

หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ สถานทูตฝรั่งเศส ประกาศให้รัฐบาลฝรั่งเศสได้แก่ ทุนระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขาและหลักสูตร ไม่จำกัดสถาบัน (รัฐบาลหรือเอกชน) ได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝรั่งเศส หมดเขตรับสมัครในวันที่  19 กุมภาพันธ์  Continue Reading

Campus France Thailand ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อและวิจัย ณ ฝรั่งเศส

Campus France Thailand หน่วยงานแนะแนวการศึกษาต่อฝรั่งเศส โดยรัฐบาลฝรั่งเศส ได้ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน Junior Research Fellowship 2021 ณ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นทุนระดับหลังปริญญาเอก Continue Reading

ทุนโครงการ Campus Global จากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ดำเนินโครงการ “Campus Global” ในการให้ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และศิลปินชาวอาร์เจนตินาได้เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ และให้นักศึกษาต่างชาติเดินทางไปศึกษาในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา โดยรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ เว็บไซต์ https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/enextranjero

ทุนการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดให้ผู้สนใจสมัครรับทุนจำนวน 2 โครงการดังนี้ 1. ทุนภายใต้โครงการ 2021 Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) เป็นทุนเพื่อไปสอน Continue Reading