กิจกรรมศึกษาดูงาน Medical Shadowing at SUT

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Red Star International Education จากสหรัฐอเมริกา ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing) คณะนักศึกษาเตรียมแพทย์ จำนวน 13 Continue Reading