การย้ายที่ทำงานสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

ด้วยสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา มีกำหนดปิดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้าของดีเมืองโคราช (OTOP) ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่24 ตุลาคม 2561 และเพื่อไม่ให้การให้บริการประชาชนหยุดชะงัก สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จะย้ายไปเปิดให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง ณ ที่ทำการชั่วคราว ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าเซ้นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ในวันเวลาและราชการ เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ชาว มทส. เพื่อโปรดทราบ