ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเรียนภาษาจีนฟรี

ศูนย์กิจการนานาชาติ ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มทส. เรียนภาษาจีนเบื้องต้นฟรี โดยกำหนดเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 17.00-19.00 น. ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ณ อาคารวิชาการ 2  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/V6E4WY2zDHNfKTC48  และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่นี่