ขอเชิญเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

                 ด้วยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency-JICA) เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ. 2023 (เมษายน 2566 –  มีนาคม 2567)

                 ผู้สนใจเสนอโครงการโปรดจัดส่งข้อเสนอฉบับย่อ (summary sheet) ให้ทางสำนักงาน JICA ประเทศไทยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ somsri.ti@jica.go.jp และ สำเนาถึง woraphong.j@mhesi.go.th  ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม คลิก