นักศึกษา มทส. เข้าร่วม The 1st ASEA UNINET STUDENTS WEEK 2019

 

Ms. Tran Ngoc Chau นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม The 1st ASEA UNINET Students Week 2019 ณ Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18-31 สิงหาคม 2562     video presentation  รายละเอียดข่าวการรับสมัคร 

 

 

 

 

Report of Asea Uninet Student week_Aug2019

The ASEA-UNINET STUDENTS WEEK is an academic mobility program, designed to facilitate graduate students from ASEA-UNINET university members to participate in a short program with a duration of two weeks and earned 3 credits (with 44 contact hours) upon completion.

This year marks the 2nd year of ASEA-UNINET Students Week. This program is specifically designed so that the participants not only benefit academically through in-class lectures (with multidisciplinary field of study approach) but also get the opportunity to have an internship or field study and given the exposure of Indonesia culture through the cultural engagement included in the program.

“Sustainable Development”, chosen as the theme of this year program, along with ASEA-UNINET main goal, aims to encourage participants to have broadened intellectual and awareness on the importance of sustainability which has been a global issue and challenges faced by modern society.  more information

 

cr: https://asea-uninet.org/open-for-application-asea-uninet-students-week-on-sustainable-development-18th-31st-august-2019-depok-indonesia/