ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนภาษาจีนระยะเวลา 1 ปี ณ HUHST สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนภาษาจีนระยะเวลา 1 ปี ณ HUHST สาธารณรัฐประชาชนจีน

1 Mr. Grittagone Wongsri Partial Scholarship
2 Ms. Puchissa Chansuk Partial Scholarship
3 Ms. Tipawan Chamnongnok Partial Scholarship
4 Mr. Theerapat Taweebraksa Partial Scholarship
5 Ms. Rungtip Laowiwatkul Partial Scholarship
6 Ms. Thanwarat Wat-Im Partial Scholarship
7 Ms. Kingnapa Theerasawangkul Partial Scholarship
8 Ms. Subongkot Poeikhuntod Partial Scholarship
9 Ms. Nuchara Pichitkit Partial Scholarship
10 Ms. Pornpajong Khamkaew Partial Scholarship
11 Ms. Wipawee Maneeklang Partial Scholarship
12 Ms. Ruttanapond Nongnooch Partial Scholarship
13 Ms. Natnicha Uttarun Full Scholarship
14 Ms. Krittiporn Phuengsombat Full Scholarship
15 Ms. Jenjira Chatmontri Full Scholarship


ปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาภาษาจีนระยะเวลา 1 ปี ณ Hunan University of Humanities, Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน
*สำหรับนักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี เท่านั้น

มีทุน 2 ประเภท ดังนี้
1. ทุนเรียนฟรี ที่พักฟรี จำนวน 3 ทุน
นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง
#เงื่อนไข
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนประเภทที่ 1 จะต้องเป็นนักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 เท่านั้น (หลังจากเรียนภาษาจีน จะต้องกลับมาศึกษาต่อที่มทส.)

2. ทุนเรียนฟรี จำนวน 7 ทุน
นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง
#เงื่อนไข
นักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรี ทุกระดับชั้น และที่จะเรียนจบในภาคการศึกษานี้ สามารถสมัครรับทุนประเภทที่ 2 ได้
ค่าที่พัก 1,600 RMB/ปี ค่าประกัน 800 RMB/คน ค่าหนังสือเรียนนักศึกษารับผิดชอบเอง หรือจะใช้แบบสำเนาก็ได้

หมายเหตุ: นักศึกษาที่ได้รับจะต้องศึกษาภาษาจีนจนจบโปรแกรม 1 ปี หากมีเหตุให้ต้องยกเลิกทุนระหว่างเรียน นักศึกษาจะต้องชดใช้ค่าเล่าเรียนทั้งหมดด้วยตัวเอง

#ส่งใบสมัครภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ที่ศูนย์กิจการนานาชาติ อาคารวิชาการ 2 ชั้น 1
กำหนดการคัดเลือกผู้สมัครจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/…/1ycf5sT1xQh4t-KMGj_DCdvb3aE27G0Q…